Dostarczanie pozwów

Chcesz doręczyć dokumentację lub wezwanie w sprawach cywilnych bądź karnych? Mimo korzystnych przepisów dotyczących doręczania takich przesyłek często nadawcy mają problem z tym, żeby trafiły one do rąk własnych adresata. Oferujemy usługę skutecznego dostarczania pozwów i innych dokumentów. Korzystając z naszej pomocy, zyskujesz niezbity dowód, że papiery zostały przekazane wskazanej osobie.

W ramach takich zleceń przeprowadzamy wywiad środowiskowy, który pozwoli ustalić miejsce pobytu poszukiwanej osoby. Po ustaleniu miejsca pobytu odbiorcy, aby rzetelnie wykonać takie zlecenie, nawet kilkukrotnie odwiedzamy adresata. Sam moment doręczenia rejestrujemy w taki sposób, aby nie było wątpliwości, czego dotyczy przesyłka.

wyjmowanie kartki z koperty


Jeśli zlokalizowany przez nasze biuro detektywistyczne odbiorca nie będzie chciał przyjąć korespondencji ani jej pokwitować, wówczas dzięki uwiecznieniu tej konfrontacji zyskujesz niezbity dowód na doręczenie dokumentów, a samo zachowanie adresata będzie świadczyło o jego podejściu do sprawy.

Ze wszystkich podjętych przez nas czynności sporządzimy stosowny pisemny raport, w którym zawarte będą dowody doręczenia. Jeśli jednak to nie wystarczy, jesteśmy gotowi stanąć po Twojej stronie w sądzie i opisać podjęte próby wykonania zleconego zadania.